MC. Inerte Group

Shoqëria M.C. Inerte u themelua në një vit të vështirë për Shqipërinë sic ishte viti 1997, dhe u regjistrua ligjërisht në 1998 sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi. Fillimisht kompania ishte e fokusuar në tregtimin e materialeve të ndërtimit, inerteve, hekur, çimento etj. Duke u bërë në kohën e saj kompani lider që në hapat e parë për hekurin dhe inertet që tregtonte në Tiranë.